štvrtok 28. februára 2013

Vyznanie Benedikta XVI.: „Vždy som vedel, že loďka Cirkvi nie je moja“

Posledná generálna udiencia s pápežom Benediktom XVI sa konala v stredu 27. februára  na Námestí sv. Petra. Na zaplnenom námestí boli medzi 150-tisíc prítomnými aj Slováci, účastníci národnej púte. Jeho sláva odhaľujú mnohé z jeho viery a z pohľadu na Cirkev.

utorok 26. februára 2013

Osobné povolanie Benedikta XVI.

Učí on-line kurz o úlohe katolíckych laikov. Preberal so študentmi práve tému osobného povolania, keď pápež Benedikt zverejnil svoje rozhodnutie vzdať sa úradu. Profesor Russell Shaw, autor mnohých kníh o etike a morálnej teológii, publicista vo viacerých amerických denníkoch a dvadsať rokov riaditeľ komunikácie pri katolíckej biskupskej konferencii USA, napísal pre svojich študentov hneď v ten deň, že Benediktov skutok je „najvýraznejším príkladom osobného povolania.“ A prosil mladých o ich diskusné príspevky.

pondelok 25. februára 2013

piatok 22. februára 2013

Koncil a konkláve roku 1963 (Mozaika koncilu – 08)

Pred päťdesiatimi rokmi, uprostred diania Druhého vatikánskeho koncilu, 3. júna 1963 zomrel v Apoštolskom paláci v Ríme pápež Ján XXIII. Smrť pápeža priniesla predovšetkým zásadnú otázku. To, čo začal, bolo prorocké gesto obnovy, alebo iba rozhodnutie plné nebezpečenstva pre Cirkev? Potvrdí, alebo zruší nový pápež práve prebiehajúci koncil?

Ako Benedikt XVI. chápe autoritu rímskeho biskupa

Každý rok 22. februára slávi Cirkev liturgický sviatok Katedry svätého Petra. Benedikt XVI. o význame tohto sviatku, povedal:

utorok 19. februára 2013

Joseph Ratzinger vidí Cirkev budúcnosti ako maličké stádo

Nasledujúce slová odzneli z úst profesora teológie Josepha Ratzingera v roku 1969, ako záverečná úvaha cyklu piatich tém na rádiových vlnách. Témy opäť nedávno vyšli knižne vo vydavateľstve Ignatius Press pod názvom Faith and the Future – Viera a budúcnosť. Text priniesla aktuálne do pozornosti stránka vaticaninsider.it a niektoré časti sa nachádzajú zhrnuté aj na Facebooku.

piatok 15. februára 2013

Zázrak na príhovor Jána Pavla II. povedie k jeho svätorečeniu

Na Kongregáciu pre kauzy svätých už je materiál o zázraku na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II. Dokumentáciu o pravdepodobnom zázračnom uzdravení tak dostane do rúk na preskúmanie najprv lekárska komisia tejto Kongregácie.

štvrtok 14. februára 2013

Na poslednej omši Benedikta XVI. jasné slová o pokání

Streda 13. februára 2013 ostane v dejinách pontifikátu Benedikta XVI. zapísaná ako deň jeho poslednej pápežskej omše. Eucharistiu s udeľovaním popola na začiatok pôstu slávil v Bazilike svätého Petra spolu s kardinálmi, biskupmi a množstvom veriacich. A vo svojej homílii poukázal na to, v čom má spočívať pokánie celej Cirkvi.

pondelok 11. februára 2013

Benedikt XVI. skutkami potvrdzuje vlastné slová, pokorný zoči-voči pravde

"Najdrahší bratia,

pozval som vás na toto konzistórium nie iba z dôvodu troch procesov kanonizácie, ale tiež preto, aby som vám oznámil veľmi dôležité rozhodnutie pre život Cirkvi. Po opakovanom zvažovaní dôvodov môjho svedomia pred Bohom, som dospel k istote, že moje sily, vzhľadom na pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu riadnym spôsobom. Som si dobre vedomý toho, že táto služba, vzhľadom na jej duchovnú podstatu, musí byť vykonávaná nielen skutkami a slovami, ale i utrpením a modlitbou.

štvrtok 7. februára 2013

Nápravný alebo výchovný pôst?

Zaužívanou predstavou o pôste je, že sa neje mäso, že sa treba odriekať nejakého zlozvyku, ísť na spoveď, niektorí si možno dajú predsavzatie s „nápravným“ účinkom, a iní k tomu pridajú aj účasť na pobožnosti krížovej cesty.