štvrtok 28. marca 2013

Rímsky biskup slúžil väzňom, a umyl nohy aj mladej moslimskej žene

Zase niečo prvý raz. Pápež František svojím konaním kráča vpred, aby ukázal cestu Cirkvi smerom k chudobným, v službe, lebo „toto nás učí Ježiš a toto robím aj ja.“

streda 27. marca 2013

Boh je taký: vždy rozmýšľa s milosrdenstvom

Som rád, že vás môžem privítať na tejto mojej prvej generálnej audiencii. S veľkým uznaním a úctou prijímam tento spôsob svedectva z rúk môjho milovaného predchodcu Benedikta XVI. Po Veľkej noci sa opäť vrátime ku katechézam venovaným Roku viery. Dnes by som sa rád viac zameral na Veľký týždeň. ...

Celé znenie prvej generálnej audiencie pápeža Františka v stredu 27. marca 2013.

pondelok 18. marca 2013

Blahoslavená dievčina v rifliach bude na Slovensku – na dosah ruky

Na kvetnú nedeľu sa konajú v diecézach stretnutia mladých. Do Popradu zavítajú veľmi vzácni hostia, rodičia blahoslavenej Chiary Luce Badano. Toto talianske dievča zomrelo v roku 1990 na zhubnú rakovinu kostí, mala len 19 rokov. V roku 2010 ju Cirkev vyhlásila za blahoslavenú. Teraz príde na Slovensko - na dosah ruky: prídu jej rodičia. V nedeľu 24. marca v Poprade.

piatok 15. marca 2013

Kvietky pápeža Františka

Kvety sú čosi konkrétne krásne. Kvety sa budú navždy spájať nielen so sv. Františkom z Assisi, ale aj s pápežom, ktorý sa ako prvý, vo všetkej svojej hĺbke a skromnosti „odvážil“ dať si meno tohto veľkého svätca. Pápež, ktorý takmer hodinu čo hodinu, počas prvých dní pontifikátu, prekvapuje všetkých. Pretože je transparentným Božím mužom.
Exempla trahunt.

nedeľa 10. marca 2013

Papabili a Duch Svätý, rozum a viera

Dni pred konkláve ponúkajú mierne otvorenú otázku pre všetkých uvedomelých veriacich. Na jednej strane médiá sú plné článkov o kardináloch, o problémoch Cirkvi, Vatikánu, o špekuláciách, na druhej strane je jasné presvedčenie Cirkvi, že voľba nového pápeža je riadená Duchom Svätým. Môže mať teda katolík svojho papabile? Nehreší proti dôvere v Boha?

pondelok 4. marca 2013

Ako hľadajú pápeža kardináli z USA

Pri nedeľnej omši pre novinárov v Uhorskej kaplnke v kryptách Baziliky sv. Petra kardinál Timothy Dolan, arcibiskup New Yorku, povedal prítomným, že slávenie eucharistie je to najdôležitejšie pre život veriacich. A aj pred konkláve – voľbou pápeža – sa Cirkev predovšetkým modlí.

piatok 1. marca 2013

Centrálna téma posledného Benediktovho týždňa: živá Cirkev

Komentáre, analýzy, dojmy, názory k odstúpeniu Benedikta XVI. nechýbajú v žiadnych médiách. A, keď je už Benedikt XVI. emeritným pápežom, pozornosť sa obracia na toho budúceho. Tipy a špekulácie nechýbajú. To všetko v Roku viery.