štvrtok 23. mája 2013

Pápež sa modlí o odvahu pre tých, ktorí v Číne hovoria o Ježišovi

V piatok 24. mája si Cirkev pripomína liturgickú spomienku Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorú si zvlášť uctievajú čínski kresťania v sanktuáriu Sheshan v Šanghaji. Túto spojitosť už dávnejšie začal pripomínať dnes emeritný pápež Benedikt XVI., ktorý aj chcel, aby sa 24. máj stal dňom modlitieb za Cirkev v Číne.

pondelok 13. mája 2013

Skupina biskupov na koncile podpísala pakt z katakomb – za chudobnú Cirkev (Mozaika koncilu – 10)

Asi 40 biskupov, účastníkov Druhého vatikánskeho koncilu, sa stretlo 16. novembra 1965 v katakombách sv. Domicily, aby podpísali sčasti tajný pakt, zameraný na zbavenie sa bohatstva, pompéznosti a ceremónií v Katolíckej cirkvi. Mená prítomných biskupov nie sú známe. Táto udalosť časovo zapadá do obdobia krátko pred ukončením koncilu a ukazuje na prítomnosť rozhodného postoja niektorých biskupov, ktorí sa zaviazali žiť v chudobe, jednoduchosti ako aj transparentne a kompetentne spravovať záležitosti Cirkvi.

piatok 10. mája 2013

Vekom starý Benedikt pozýva veriacich na sociálne siete – pre vieru mladých

„Niekedy nám v tejto oblasti chýbala odvaha, tvorivosť a výchovno-pastoračná vízia,“ povedal pre vaticaninsider.it hlavný radca saleziánov pre komunikáciu, don Filiberto González Plascencia. A ako najdôležitejšie kritérium, prečo by mali byť jeho spolubratia saleziáni prítomní na facebooku, či twitteri uviedol spásu mladých. „Aby sme komunikovali Božiu lásku miliónom mladých, ktorí žijú na digitálnom kontinente“.

Blahoslavená otrokyňa „teta Františka“ vedela len ruženec

Bola afro-brazíslkou otrokyňou, a celý jej život bol kráčaním za slobodou. V sobotu 4. mája ju v Brazílii vyhlásili za blahoslavenú. Františka de Paula od Ježiša, známa ako Nha Chica, alebo jednoducho teta Františka.

štvrtok 9. mája 2013

pondelok 6. mája 2013

Dominik Savio a ľudová zbožnosť

V nedeľu 5. mája sa v Ríme stretli zástupcovia rôznych bratstiev z celého sveta, aby v Roku viery oslávili svoj osobitný deň, s pápežom. František pre nich slúžil nedeľnú eucharistiu na Námestí sv. Petra a v homílii hovoril o význame ľudovej zbožnosti.

sobota 4. mája 2013

„Dobrý pápež“ sa zdôveril, ako pri ruženci myslí na celý svet

Na archívnom videu talianskej televízie Rai Tre sa dozvedáme, ako sa „dobrý pápež“, blahoslavený Ján XXIII., modlieval denne za všetky deti sveta. Ružencové tajomstvo spojil s realitou života. Vytvoril si vlastný štýl, ako zahrnul do modlitby každé novonarodené dieťa na svete.

štvrtok 2. mája 2013

Práca nás „pomazáva“ a robí nás podobnými Bohu, hovorí pápež František

Na sviatok svätého Jozefa, robotníka, a zároveň na začiatku mesiaca, ktorý je tradične zasvätený Panne Márii, sa pápež František pristavil pri týchto dvoch „postavách, ktoré sú tak dôležité pre Ježišov život, pre Cirkev i pre nás všetkých.“