sobota 24. augusta 2013

Ako uvažovať o žene ... podľa Lumen fidei

Podľa niektorých veriacich pápež František vyslovil príliš odvážnu vetu, keď povedal, že Panna Mária je väčšia než apoštoli. Povedal to v odpovedi na otázku o úlohe ženy v Cirkvi, keď sa ho na to opýtali novinári počas letu z Ria de Janeiro, 29. júla 2013, po Svetových dňoch mládeže.


„Cirkev bez žien je ako apoštolský zbor bez Márie. Úlohou ženy v Cirkvi nie je iba materstvo, mama v rodine, ale je to oveľa viac. Je to ikona Panny, Madony; tej, ktorá pomáha Cirkvi rásť! Uvedomte si, Madona je väčšia než apoštoli! Je dôležitejšia!“ Presvedčenie, že Božia Matka pomáha cirkvi rásť nosí pápež asi hlboko v sebe, a odzrkadlilo sa aj v krátkom posolstve, ktoré dal koncom júna pre slovenskú saleziánsku rodinu. Požiadal v ňom, aby sme sa modlili denne tri Zdravasy – za rast Cirkvi.

V tej istej odpovedi v lietadle Svätý Otec doplnil: „Cirkev nemožno pochopiť bez žien, ale bez aktívnych žien v Cirkvi, s ich vlastným charakterom, ktorý rozvíjajú. ... Zdá sa mi, že sme ešte nevypracovali hlbšiu teológiu ženy, v Cirkvi. ... Treba vypracovať hlbokú teológiu ženy.“ Teológia je uvažovanie. Ale aké?


Ako Cirkev uvažuje o žene? Ján Pavol II. viac ráz písal na túto tému. O právach a úlohách ženy, o jej mieste v spoločnosti, o urážkach dôstojnosti ženy písal v exhortácii Familiaris Consortio v roku 1981. V roku 1988, práve na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, vydal Apoštolský list Mulieris Dignitatem – venovaný dôstojnosti a povolaniu ženy. Ženám tiež adresoval osobitný list, 29. júna 1995, pred IV. Svetovou konferenciou o žene.

Pápež František teraz hovorí o potrebe hlbokej teológie ženy. Ako to myslí?

Vo svojej prvej encyklike Lumen Fidei (anglicky, česky), v článku 36 uvádza: „Pretože viera je svetlom, pozýva nás prekročiť nás samých, skúmať stále viac ňou osvecovaný horizont, aby sme lepšie poznali to, čo milujeme. Z tejto túžby sa rodí kresťanská teológia.“ V ďalších slovách Svätý Otec spresňuje, že teológia je nemožná bez viery, ba je súčasťou toho pohybu viery, ktorý hľadá „hlbšie porozumenie Božieho zjavenia, zavŕšeného v tajomstve Krista.“

Pápež tiež ujasňuje, že toto hlbšie poznávanie Boha nemôže byť ako vedecké skúmanie nejakého predmetu. Boha nemôžeme zredukovať na predmet. Boh je naopak „Podmet, ktorý sa dáva poznať a zjavuje sa vo vzťahu osoby k osobe“. Preto teológia nemôže byť iba vedeckým rozumovaním, ale je súčasťou cesty osvecovanej vierou. Je to cesta za lepším poznaním toho, čo milujeme.

Sú to akoby dve zdanlivo nesúvisiace pápežove vyjadrenia: jedno o potrebe hlbšej teológie ženy, a druhé o teológii ako o poznávaní vo svetle viery, poznávaní tajomstva Boha, ktorý sa zjavuje v osobnom vzťahu.

Z krátkeho zastavenie sa nad týmito dvoma vyjadreniami môžeme vidieť, že hlbšia teológia ženy nebude o nejakých vonkajších argumentoch, o tom, čo žena môže v Cirkvi robiť. Bude to celkom iná úroveň. Hlbšia teológia ženy totiž nemôže vzniknúť mimo viery, ktorá je osobným vzťahom. Hlbšia teológia ženy bude súčasťou toho, ako poznáme tajomstvo Boha. A on sa nám zjavuje ako osoba osobe, v naplnenej miere v osobe Ježia Krista. Tu treba umiestniť aj uvažovanie nad tými slovami, že Panna Mária je väčšia než apoštoli.

Hlbšia teologické uvažovanie o žene bude stáť len a len na viere, ktorá je svetlom, a naviguje náš rozum pri uvažovaní, pri hľadaní pravdy – aj o žene. Z lásky k tej pravde.