pondelok 29. júla 2013

Pápež František poslal za osem dní 19 tweetov

Počas ôsmich dní svojej prvej zahraničnej cesty – do Brazílie na Svetové dni mládeže – pápež František zverejnil na sociálnej sieti twitter dohromady 19 krátkych myšlienok, akoby katechéz, tweet-ov. Jeho tweety sú uverejňované vo viacerých jazykoch: anglicky, taliansky, španielsky, portugalsky, francúzsky, nemecky, poľsky a dokonca latinsky a aj arabsky. Jeden tweet nesmie byť dlhší ako 140 znakov, čiže písmen a medzier dohromady. Všetky pápežove tweety slúžia na napĺňanie jeho poslania – posilňovať bratov vo viere, počas SDM najmä „mladých“ bratov a sestry.


Tu nájdete prehľad všetkých pápežových tweetov zo Svetových dní mládeže 2013 v Riu z dní 22. až 29. júla, vrátane dní cesty tam a späť.TWEET z @Pontifex - 29. júla 2013
Aký nezabudnuteľný týždeň v Riu! Ďakujem každému. Modlite sa za mňa.

TWEET z @Pontifex - 29. júla 2013
Som naspäť doma, a uisťujem vás, že moja radosť je oveľa väčšia než moja únava.

TWEET z @Pontifex - 29. júla 2013
Z hĺbky srdca ďakujem tým, ktorí pracovali, aby SDM boli vydarené a objímam všetkých vás, ktorí ste sa na nich zúčastnili.

TWEET z @Pontifex - 28. júla 2013
Nesmieme zostať uzavretí vo farnostiach, v našich spoločenstvách, keď toľkí čakajú na evanjelium!

TWITTER z @Pontifex - 28. júla 2013
Musíme stvárňovať naše životy podľa Ježišovho života, aby sme mali jeho city a jeho myšlienky.

TWEET z @Pontifex - 27. júla 2013
Drahí mladí, učte sa modliť každý deň: toto je spôsob ako spoznať Krista a dovoliť mu tak vstúpiť do svojho života.

TWEET z @Pontifex - 27. júla 2013
Biskupi sú pastiermi Božieho ľudu. Nasledujme ich s dôverou a odvahou.

TWEET z @Pontifex 27. júla 2013
Niet v našom živote žiadneho kríža, malého, či veľkého, ktorý by Pán neniesol s nami.

TWEET z @Pontifex - 26. júla 2013
Každý piatok je príležitosťou pamätať na to, ako veľmi Ježiš za nás trpel. Pane, nech nikdy nezabudneme, ako veľmi nás miluješ!

TWEET z @Pontifex - 26. júla 2013
Mieru vyzretosti spoločnosti nájdeme v tom, ako sa stará o najnúdznejších, o tých, čo nemajú nič okrem chudoby.

TWEET z @Pontifex - 25. júla 2013
Kresťanský život sa neobmedzuje na modlenie, ale vyžaduje trvalé úsilie a odvahu, ktoré sa rodia z modlitby.

TWEET z @Pontifex - 25. júla 2013
Nech je šport vždy prostriedkom vzájomnej výmeny a rastu, a nikdy nie násilia a nenávisti.

TWEET z @Pontifex - 24. júla 2013
Ďakujem bl. Jánovi Pavlovi II. za SDM a za toľké povolania, ktoré sa zrodili počas tých ich 28 ročníkov.

TWEET z @Pontifex - 24. júla 2013
Nikdy nezabudnime, milá mládež: Panna Mária je naša Mama a s jej pomocou môžeme zostať verní Ježišovi.

TWEET z @Pontifex - 23. júla 2013
Drahí mladí priatelia, Kristus vám dôveruje a zveruje vám svoje vlastné poslanie: Choďte a získavajte učeníkov!

TWEET z @Pontifex - z 23. júla 2013
Cirkev je mladá, ako môže každý vidieť na SDM. Nech nás Pán vždy robí mladými v srdci.

TWEET z @Pontifex - z 23. júla 2013
Ďakujem vám všetkým a všetkým autoritám za úžasné prijatie v Riu.

TWEET z @Pontifex - 23. júla 2013
Dnes sa začína úžasný týždeň v Riu; nech je príležitosťou na prehĺbenie nášho priateľstva s Ježišom Kristom.

TWEET z @Pontifex - 22. júla 2013
Za niekoľko hodín prídem do Brazílie a moje srdce je už teraz plné radosti, lebo čoskoro budem s vami sláviť 28. SDM.