sobota 9. marca 2013

Lectio divina – 4. pôstna nedeľa – 10. 3. 2013

Evanjelium podľa Lukáša    Lk 15, 1-3. 11-32    (kompletné čítania)


K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘ Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘ On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“
(evanjelium si čítaj pomaly, pozorne, aj opakovane dva-tri krát)

Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje.

Meditácia

Prvé čítanie hovorí o vyslobodení ľudu, druhé pozýva ku zmiereniu sa s Bohom, a evanjelium rozvíja tému Božieho milosrdenstva, úžasného, nepochopiteľného, trváceho, nepodmienečného, veľkodušného, spontánneho, radostného. Novosťou kresťanstva je láska a radosť je jej prvým ovocím v srdciach tých, čo ju praktizujú, milujú a cítia sa milovaní. Tu niet iných argumentov. Láska ukladá jediné pravidlo: „všetko“.

Modli sa

Nie je ľahké prijať druhých. Zvlášť toho, kto nie je doma. Dnes môžeš prosiť Pána, aby zlomil tvoje obavy a pohodlnosť a vzbudil v tebe srdce viac otvorené a prijímajúce.

Konanie

Všetci sme schopní odpúšťať. Vrátane situácie, keď druhý nechce, aby sa mu odpustilo. Iba si treba želať konať to. Želáš si to?

Podľa: Palabra y Vida 2013, autor komentára kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga