sobota 23. marca 2013

Lectio divina – Kvetná nedeľa – 24. 3. 2013

Evanjelium podľa Lukáša    Lk 22, 14 – 23,56    (kompletné čítania)


Keď prišla hodina ... vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás." ... Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. ...Sám sa od nich vzdialil ... kľakol si a modlil sa: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ ... Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup ... odviedli ho k Pilátovi ... Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. ... Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ ... Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol. ... Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota.

(evanjelium si čítaj pomaly, pozorne, aj opakovane dva-tri krát)

Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!

Meditácia

Každý detail tohto rozprávania nesie v sebe prekvapivo živý, existenčný obsah. Kristus je centrálnou postavou jeho vlastného utrpenia. Všetko sa završuje scénou pri hrobe. Veľkolepo a výstižne. Ženy sa zmierili s tým, že zomrel, doma pripravujú  voňavé oleje a masti, a nedokážu sa otvoriť sile Slova, ktoré prisľúbilo, že na tretí deň vstane z mŕtvych. V ten večer nás navštívil smútok, a nedovoľuje nám hľadieť s nádejou na horizont. Treba nám utrieť si slzy.

Modlitba
Pán si nič nenechal pre seba. Vydal svoj život za všetkých a to je pre nás výzva. Nech je teda toto našou dnešnou modlitbou: Túžim, Pane, žiť, a dávať môj život ako si ho dal ty.

Konanie

Ak si chorý, je ti zle, pamätaj, že aj uprostred tvojej bolesti môžeš urobiť veľa pre druhých. Ježiš dal svoj život. Čo môžeš dať ty?Podľa: Palabra y Vida 2013, autor komentára kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga