sobota 16. marca 2013

Lectio divina – 5. pôstna nedeľa – 17. 3. 2013

Evanjelium podľa Lukáša    Jn 8, 1-11    (kompletné čítania)

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.
Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať.

Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom počnúc staršími sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“

Ona odpovedala: „Nik, Pane.“

A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

(evanjelium si čítaj pomaly, pozorne, aj opakovane dva-tri krát)

Choď a už nehreš!

Meditácia

Ak je pravdou, že nemáš svätca bez minulosti, ani hriešnika bez budúcnosti, dnešné Pánove slová nás pozývajú viac sa zamerať na budúcnosť, než skúmať minulosť: „už si nepamätám včerajšok“, „nasledujem s nádejou Krista“, lebo novosť jeho lásky ma oslobodzuje od mojich hriechov, tak ako zachránil cudzoložnicu, keď nad ňou vyhlásil slávnostné rozhrešenie. V tom osobnom stretnutí, tvárou v tvár, s Kristom, ide iba o pravdu.

Modli sa

Pane je voči nám vždy milosrdný. Dnes sa môžeš modliť a prosiť Pána o odpustenie za všetky momenty, kedy si bol sudcom druhých.

Konanie

Nie všetko je prípustné, nie všetko je ospravedlniteľné. No kto si ty, že posudzuješ a súdiš svojho brata? Usiluj sa dnes pochopiť, napraviť a odpúšťať.

Podľa: Palabra y Vida 2013, autor komentára kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga